Шаблоны Joomla здесь
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Бахши илмҳои табиӣ
 
Сармуҳаррир:
Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
 
Муовини сармуҳаррир:
Сафармамадов Сафармамад Муборакшоевич – доктори илмҳои химия, профессор, муовини ректор оид ба илми Донишгоҳи миллии Точикистон
 
ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:
01.01.01 – Математика
Раҷабов Нусрат Раҷабович – доктори илмҳои физикаю математика, академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессори кафедраи таҳлили математикӣ ва назарияи функсияҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Ҷангибеков Гулхоҷа – доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи таҳлили математикӣ ва назарияи функсияҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Мустафоқулов Раҳмонқул – доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи таҳлили фнксионалӣ ва муодилаҳои дифференсиалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Шерматов Нурмаҳмад – доктори илмҳои техникӣ, профессори кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ва механикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Сатторов Абдуманон – доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи математикаи  олии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
01.04.00 – Физика
Двинин Сергей Александрович – доктори илмҳои физикаю математика, дотсенти кафедраи электроникаи физикии Донишгоҳи давлатии Маскав ба номи М.В.Ломоносов
 
Солиҳов Давлат Қуватович – доктори илмҳои физикаю математика, профессор, декани факултети физикаи  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Махсудов Барот Исломович – доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи физикаи назариявии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Рашидов Ҷалил Рашидович – доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи физикаи ҷисмҳои сахти  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Абдуллоев Ҳасан Муминҷонович – доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи физикаи ҷисмҳои сахти  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Комилов Қосим – доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи физикаи назариявии  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Султонов Низом Султонович – доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи электроникаи физикии  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
02.00.00 – Илмҳои химия
Дегтев Михаил Иванович – доктори илмҳои химия, профессор, мудири кафедраи химияи таҳлилии Донишгоҳи давлати миллии таҳқиқотии Перм
 
Ҷураев Тухтасун Ҷураевич – доктори илмҳои химия, профессори кафедраи металлургияи металҳои  рангаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ
 
Солиев Лутфулло – доктори илмҳои кимиё, профессори кафедраи химияи умумӣ ва неорганикии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айни
 
Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович – доктори илмҳои химия, профессор, аъзои Президиуми Академияи миллии илмҳои Қирғизистон
 
Кустов Андрей Владимирович – доктори илмҳои химия, профессор, ходими калони илмии Институти химияи маҳлули ба номи Г.А.Крестови Академияи илмҳои Россия
 
Холиқов Ширинбек Холиқович – доктори илмҳои кимиё, профессори кафедраи химияи органикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
Суяров Қурбонхон Ҷураевич – номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи химияи физикӣ ва коллоидии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
 
   
© ALLROUNDER